Privacy beleid Vereniging Eigen Huis

1. De informatie die we van u verzamelen

Als u de website Collectieve Inkoop Schilderwerk bezoekt, kunt u worden gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw naam, adres en contactgegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website en deelname aan de tool, bewaren we informatie die u op de website achterlaat, e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

2. Het gebruik van uw informatie

De door u verstrekte informatie is nodig om tot een goed resultaat voor de deelnemers van Collectieve Inkoop Schilderwerk te komen en heldere afspraken te maken met de schilders. Verder gebruiken en analyseren we de informatie ter ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van de diensten. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen inzake uw mening over onze diensten en u zo nu en dan op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de website of onze diensten. Ook kunnen wij uw informatie gebruiken om u te informeren over onze andere diensten en producten die wellicht interessant voor u kunnen zijn. Hiervoor kunnen we direct marketing gebruiken, maar we kunnen ook telefonisch contact met u opnemen en een SMS-bericht of e-mail sturen. Indien u daar geen prijs op stelt, dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen en zal Vereniging Eigen Huis dit uiteraard respecteren.

3. Toegang tot en het bijwerken van gegevens

Vereniging Eigen Huis is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. U heeft op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt binnen vier weken nadat Vereniging Eigen Huis het verzoek daartoe van de deelnemer heeft ontvangen.

4. Beschikbaar stellen van uw informatie aan derden

Vereniging Eigen Huis deelt uw gegevens niet met anderen behalve met Uw Huismeester omdat zij de schilder voor u inplant of als de Wet ons daartoe verplicht.

5. Het behoud van de veiligheid en van gegevens

De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze servers. Vereniging Eigen Huis maakt gebruik van back-up- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de Wet het ons voorschrijft.

6. Veranderingen in ons privacy beleid

Veranderingen, van welke aard dan ook, in onze Privacy Policy zullen op onze website openbaar worden gemaakt en per e-mail worden meegedeeld.

7. Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken omtrent het gebruik van uw gegevens kunt u naar ons sturen per e-mail of post. Vergeet niet uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.